Regex Deel 2 - Quick start

Om direct met de regels aan de slag te kunnen die we hieronder gaan bespreken is het handig de snoei.net Regex Tester te gebruiken. Denk nu vooral niet dat dit een hele spannende applicatie is. Het stelt weinig voor, net zoals het gebruik van reguliere expressies binnen het .NET framework.

Door veel softwareontwikkelaars worden regular expressions gebruikt voor de validatie van velden zoals e-mailadres, url, postcode etc… Voor het zoeken van gegevens in grote stukken tekst wordt regex over het algemeen minder gebruikt. De manier waarop regex wordt gebruikt verschilt in beide gevallen niet veel van elkaar. Op beide zijn dezelfde regels van toepassing. We beginnen met de uitleg voor het doorzoeken van tekst. Het valideren van gegevens is dan appeltje/eitje.

In de voorbeelden hieronder worden dubbele quotes (“) gebruikt om een bepaalde tekst, frase of regex aan te duiden. Neem deze dus niet mee in de tests.

Hieronder overzichtelijk een aantal voorbeelden met een stuk tekst en een regular expression om bepaalde gegevens uit de tekst te halen.

Voorbeelden

‘Gewone’ karakters (literals) gebruiken

 • Tekst: “Jan loopt in het bos”
 • Zoekopdracht: Komt het woord: “loopt” voor?
 • Regex: loopt

Uitleg: Voer dit bovenstaande voorbeeld in in op het eerste tabblad van de regular expression tester. Resultaat: een match. Het woord “loopt” komt tenminste 1 keer voor.

Het gebruik van ^ en $

 • Tekst: “Jan loopt in het bos.”
 • Zoekopdracht: Bevat de zin exact “Jan loopt in het bos.”?
 • Regex: ^Jan loopt in het bos.$

Uitleg: Het dakje (“^”) duidt aan dat de daaropvolgende tekst aan het begin van de te doorzoeken tekst moet staan. De reguliere expressie “^Jan” levert bijvoorbeeld een match op bij alle teksten die beginnen met “Jan”. Het dollar-teken (“$”) duidt het einde van de tekst aan. De regex “bos.$” levert een match op bij alle teksten die eindigen met “bos.”. Deze 2 in combinatie gebruiken betekent dat alles tussen deze 2-tekens exact overeen moet komen met de te doorzoeken tekst. Herkenbaar? Ja, deze worden bijna altijd samen gebruikt bij validaties.

Omzeilen van speciale karakters

^ en $ zijn dus speciale karakters en geen literals. Als met speciale tekens toch als literals wil gebruiken. Stel je wil een match maken op een dollar teken. Plaats dan een “\” voor het speciale teken. Dus tekst: “$500,-“, regex: “$500,-” geeft een match. Wat is een karakter klassen (character classes)

 • Tekst: “Jan loopt in het bos. Hij speelt op zijn contrabas.”
 • Zoekopdracht: De termen “bos” en “bas”.
 • Regex: b[oa]s

Uitleg: Gebruik voor deze test het tweede tabblad van de Regular Expression tester.

Er zijn 2 resultaten, “bos” en “bas”. We maken gebruiken van de zogenaamde character classes. Character classes zijn verzamelingen van karakters die worden omsloten met rechte haken (“[” en “]”). Een karakter klasse definieert welke karakters mogen voorkomen op een bepaalde positie binnen de tekst. In dit geval mag “o” OF “a” voorkomen op een plek tussen “b” en “s”. Het wordt “boos”, “boas” of “baas” zal dus niet in de zoekresultaten voorkomen omdat het hier slechts om 1 positie gaat.

Karakter klassen en karakterreeksen (a-z A-Z)

 • Tekst: “Jan loopt in het bos. Hij speelt op zijn contrabas.”
 • Zoekopdracht: Alle termen die beginnen met een “b” en eindigen op een “s” met daartussen 1 ander willekeurig karakter.
 • Regex: b[a-zA-Z]s

Uitleg: a-z duiden alle kleine letters in het alfabet aan. A-Z alle hoofdletters. “b[a-z]s” zou dus alleen resulteren in een match als er een kleine letter tussen de “b” en de “s” staan. Alle reeksen op een rij:

reeks omschrijving
a-z Kleine letters van “a” tot “z”. Mogelijke variatie: “a-f” = alle kleine letters van “a” tot en met “f”.
A-Z Hoofdletters van “A” tot en met “Z”.
0-9 Alle cijfers van “0” tot en met “9”.
\d Cijfers.
\w Alle woord karakters (alle alfanumerieke karakters inclusief underscore “_”)

Uitsluiten van karakters in een klasse

 • Tekst: “Jan loopt in het bos. Hij speelt op zijn contrabas.”
 • Zoekopdracht: Alle termen die beginnen met een “b” en eindigen op een “s” met daartussen 1 ander willekeurig karakter behalve de “a”.
 • Regex: b[^a]s

Uitleg: Het dakje (“^”) binnen een karakterklasse heeft een geheel andere betekenis als daarbuiten (begin van de te doorzoeken tekst). Met het dakje binnen een karakterklasse wordt een uitsluiting aangeduidt. Er is 1 resultaat: “bos”.

Karakter klasse en herhaling

 • Tekst: “Jan loopt in het bos. Hij speelt op zijn contrabas.”
 • Zoekopdracht: Alle termen die beginnen met een “l” en eindigen op een “pt” met daartussen een willekeurig aantal karakters.
 • Regex: l[o]+pt

Uitleg: Direct achter een karakter klasse kan een herhaling worden aangeduid. “+” staat voor 1 of meer. In dit geval matcht “loopt” omdat tussen “l” en “pt” 1 of meerdere o’s voorkomen. Maar “loooopt” kan ook.

herhaling omschrijving
+ 1 of meer
* 0 of meer
{x} (vb. {3}) x aantal keer zoals aangeduid. (vb. 3 keer)
{x,y} (vb. {1,3}) x tot y keer. (vb. 1 tot 3 keer)
\w Alle woord karakters (alle alfanumerieke karakters inclusief underscore “_”).

Conclusie

Een hoop informatie. Met deze informatie zou je al behoorlijk uit de voeten moeten kunnen met regulier expressies. In het 3de een laatste deel de puntjes op de i met betrekking tot reguliere expressies.

In deel 3:

 • Alternation
 • Ankers (Anchors)
 • Special Characters
 • Reguliere expressies in .NET
 • Groeperen

Heb je vragen? Stuur een reactie.